1. a 7. oddíl skautů a skautek
Benešov u Prahy

Registrační poplatky pro rok 2018

Výše registračních poplatků pro nadcházející rok byla určena následovně:

* základní poplatek: 550 Kč;
* mladší sourozenec: 450 Kč.

Na snížený poplatek má nárok každý, kdo má v jednom z našich oddílů registrovaného alespoň jednoho staršího sourozence, který hradí základní poplatek.


Registrační poplatky je možné platit jak v hotovosti, a to rádcům družin na pravidelných schůzkách, tak bezhotovostně na nový bankovní účet číslo 2401329324/2010 (FIO). Poplatek je nutné uhradit nejpozději do 19. ledna.

Z registračních poplatků odvádí středisko část financí vyšším organizačním jednotkám. Z těchto odvodů jsou hrazeny nejen náklady na provoz okresních, krajských a ústředních orgánů Junáka, ale rovněž je z nich hrazeno pojištění našich členů. V ceně registrace je rovněž započítán poplatek za skautský časopis. (Více na webu věnovaném http://casopisy.skaut.cz/).
V případě, že byste rádi naši činnost podpořili, můžete v rámci registračního poplatku zaslat na náš bankovní účet jakoukoliv vyšší částku (na požádání Vám rádi vystavíme i darovací smlouvu). Vaše případné dary napomohu našemu středisku nejen dostatečně materiálně vybavit zázemí pro pořádání akcí pro Vaše děti, ale také nám pomohou financovat náklady spojené se vzděláváním a kvalifikací činovníků, kteří s Vašimi dětmi pracují.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou v nás vkládáte, i za včasné zaplacení registrace. Velmi si vážíme Vaší přízně.


Vložil: Šůgr (12.12.2017, 22:18:19)

Naposledy aktualizoval: Šůgr (16.01.2018, 08:33:29)

© Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.