Informace k návštěvnímu dnu a odjezdu z tábora

NÁVŠTĚVNÍ DEN – Neděle 21. 7. 2019 od 14:30 do 18:00 Prosíme o dodržení návštěvního dne i času. Nenadálé, a především neohlášené návštěvy, které se každoročně objevují, narušují chod tábora. Děkujeme za pochopení. Popis cesty na tábořiště Z Benešova směrem na Struhařov, Bořeňovice, Býkovice, Takonín a Bílkovice. V Bílkovicích je třeba zahnout doleva na lesní cestu – Přečíst si víc oInformace k návštěvnímu dnu a odjezdu z tábora[…]

Přihláška na letní tábor 7. dívčího oddílu + cena a platba

V průběhu tohoto týdne byly dětem na schůzkách distribuovány tištěné přihlášky na letní tábor 7. dívčího oddílu. Přihlášku společně se zálohou (1300 Kč) je třeba odevzdat nejpozději do 30. 4. 2019 (viz podrobné informace níže). Nedopatřením byl na druhou stránku přihlášky vytištěn i dotazník o zdravotním stavu dítěte, nicméně vzhledem k otázkám směřujícím na dobu Přečíst si víc oPřihláška na letní tábor 7. dívčího oddílu + cena a platba[…]

Výprava 7. oddílu do Litoměřic

V pátek 15. března jsme se v půl páté sešly na vlakovém nádraží, abychom zahájily výpravu celého 7. dívčího oddílu skautek a světlušek z Benešova za krásami okolí Litoměřic. Původně nás z velkého množství potenciálních účastnic výpravy braly mrákoty, ale nemoci a nachlazení řádily v chladném počasí jako smyslu zbavené, a tak jsme se nakonec do třiceti zarezervovaných míst ve vlakových Přečíst si víc oVýprava 7. oddílu do Litoměřic[…]

Oslava svátku Dne sesterství

Poslední únorovou neděli se jako každý rok sešel dívčí oddíl ku příležitosti oslavy Dne sesterství. Jde o mezinárodní skautský svátek, který si připomínají především skautky a který je stanoven na den narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave. Každoročně je také vyhlášeno téma, kterým se tento den skautky zabývají. Letos to bylo „Vedení: Přečíst si víc oOslava svátku Dne sesterství[…]

Termín tábora 7. dívčího oddílu

Termín tábora 7. dívčího oddílu byl s definitivní platností potvrzen. Letos se vyrazíme opět na Čengrovku u Divišova, a to v termínu od soboty 13. 7. do soboty 27. 7. 2019. Zároveň jsme se z organizačních důvodů rozhodly přistoupit k opatření, které s sebou přináší zásadní změnu oproti minulým rokům. Na tábor přijímáme pouze účastnice Přečíst si víc oTermín tábora 7. dívčího oddílu[…]

Sůvy ve velkoměstě

Některé z nás již samostatně vedou své vlastní družinky světlušek, jiné z nás se na vedení spolupodílejí jako podrádkyně u družin jiných. Proto se čas na to, abychom společně podnikaly vlastní akce, nachází o něco hůře, než kdysi. Ale přesto to není nemožné, jak potvrdila naše předvánoční pražská výprava, které jsme se účastnily v hojném počtu 8 Přečíst si víc oSůvy ve velkoměstě[…]

V Benešově straší 2018

24. listopadu 2018 se odehrál již 11. ročník akce V Benešově straší organizované skautským střediskem Benešov. Po druhé hodině odpolední se v ZŠ Karlov začali scházet jak skauti a skautky, tak lidé z veřejnosti. Nakonec se sešlo celkem 333 osob rozdělených do 89 družstev. Odbitím čtvrté hodiny začal závod jako takový. Během 90 minut měla družstva za Přečíst si víc oV Benešově straší 2018[…]

Ufobalový turnaj ve Voticích

V sobotu 6. října se kolem 9. hodiny ranní na benešovském vlakovém nádraží sešla početná skupina místních skautů a skautek, avšak podle sportovního oděvu, kterým se vyznačoval téměř každý člen výpravy, a tlumených výkřiků, které se z davu ozývaly („Nezapomněl jsi UFO?!“), by je na skauty tipoval jen málokdo. Tentokrát nás totiž místo napínavé výpravy v plné polní Přečíst si víc oUfobalový turnaj ve Voticích[…]

Letní tábor skautek 7. dívčího oddílu na Štílečku

Tábor 7. dívčího oddílu skautek z Benešova se uskutečnil v termínu od 30. 6. do 14. 7. 2018. Po šesti letech táboření na Čengrovce jsme se rozhodly vyzkoušet něco jiného a změnit místo, kde strávíme nezanedbatelnou část letních prázdnin. A tak jsme se letos v počtu téměř 40 tábornic sešly na tábořišti ve Štílečku u Sedlčan. Zatímco pro Přečíst si víc oLetní tábor skautek 7. dívčího oddílu na Štílečku[…]