1. a 7. oddíl skautů a skautek
Benešov u Prahy

Medvědi

"O lenosti Medvědi
vůbec nic nevědi.
Brum. Brum. Brum."

Družina Medvědů byla založena v roce 1990 tehdejšími rádci a vůdci skautských družin Rysů a Jestřábů. Po postupném odchodu členů družina Medvědů v roce 1993 zaniká. Její obnovení se podařilo až v roce 2000, kdy 5 členů (Jezevec, Matěj, Miki, Ploník a Šůgr), tehdy ještě roverů, starajících se o družinové podniky, si přisvojuje název a symboly. Od té doby se sestava drobně mění, ale stále se daří udržovat počet 5 členů. Od července roku 2013 se náš počet po dlouhé době konečně rozrostl. Naše řady posílil Hipík a v současnosti jsou tak členy družiny Hipík, Jezevec, MiKi, Reuters, Šůgr a Vojín.

Medvědi

Družina Medvědů
horní řada zleva: Miki, Vojín, Šůgr, Reuters, Hipík (současní členové), Doktor, Vlastík (bývalí členové)
dolní řada zleva: Mech (bývalý člen), Jezevec (současný člen)

© Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.