9. 10. 2017

Formuláře a dokumenty

Přihláška na tábor 2020 – 1. oddíl skautů

Dokumenty k letnímu táboru 7. oddílu na Čengrovce

Vzhledem k množícím se dotazům uveřejňujeme vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře. Samozřejmě každý lékař může mít svůj vlastní formulář. Podle § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je platnost posudku o zdravotní způsobilosti  dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Po skončení tábora posudek vracíme a je možné jej použít na dalších školních či mimoškolních akcích.

Přihláška do oddílů, evidenční list

Čengrovka – výpůjční formulář