Informace k podzimní výpravě do Hostinného

Na webu byly v sekci Formuláře a dokumenty uveřejněny podrobné informace k podzimní výpravě do Hostinného (26. – 30. 10. 2018), jež se týká družin starších členů 1. a 7. oddílu (na družinových schůzkách bude rádci upřesněno).

Přihlášku se zálohou 600 Kč je nutné odevzdat a zaplatit nejpozději do pátku 5. 10. 2018. Část uhrazené zálohy je v případě neúčasti nevratnou částkou. Důvodem tohoto opatření je velký počet účastníků, na jehož základě je třeba některé náklady uhradit již před samotnou akcí. Účastník, který nejpozději ve výše uvedeném termínu neodevzdá přihlášku a zálohu, nebude se moci akce zúčastnit!

Doplatek 600 Kč bude vybírán v den odjezdu 26. 10. 2018.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.