Letní tábor 7. dívčího oddílu skautek z Benešova

Tábor 7. dívčího oddílu skautek z Benešova se uskutečnil v termínu od 15. do 29. 7. 2017, letos již po šesté na našem oblíbeném tábořišti – na Čengrovce. A to v rekordním počtu téměř čtyřiceti tábornic.

První předzvěstí blížícího se tábora se staly v komplotu zosnovaném společně s rodiči účastnic tábora během června pokoutně doručené dopisy „od sov z Bradavic“. Nutno říci, že ty v jejich hlavách vyvolaly menší zmatky („Cože? Dopis pro mě? Ale kde má známku?“) a obavy z překotných změn v prázdninových plánech („Ale to nééé, mami, tati! Vždyť v tomhle termínu už přece jedu se skautama na tábor!“). Nakonec se však situace vyjasnila, a tak nic nebránilo, aby se po skončení řádného školního roku tábornice začaly těšit do školy znovu, tentokrát však do té naší, kouzelnické. Do Bradavic.

Letošní příjezd na tábořiště dostál mnoha změn. Zatímco skautky jely úplně poprvé všechny na kolech již v sobotu a rovnou na Čengrovku, aby se mohly podílet na složitějších přestavbách a úpravách tábořiště, mladší světlušky za nimi dojely až v neděli, a to do Domašína, odkud pokračovaly až na tábořiště po svých.

Typická místa v táboře získala své nové bradavické názvy (jídelna – Velká hodovní síň, srub – Chroptící chýše, marodka – Nemocnice svatého Munga, hangár – Hagridova chýše, latrína – Komnata nejvyšší potřeby…), tak bylo třeba v první řadě provést studentky po pozemcích školy a řádně jim všechna místa představit. Na prohlídku navazovala slavnost, během které byly studentky pomocí mluvicího Moudrého klobouku rozřazeny do čtyř kolejí, Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru a Zmijozelu. Každé koleji byl přiřazen prefekt, student z řad vedoucích, který na svou kolej během jednotlivých etapových her dohlížel, a také přesýpací hodiny, do nichž studentky za úspěchy získávaly zrnka písku představovaná skleněnými kuličkami.

Hned první večer jsme se prostřednictvím divadelního představení přenesly do Godrikova dolu, rodné vsi Harryho Pottera, a staly se svědky smrti jeho rodičů, které napadl obávaný a zlý černokněžník Lord Voldemort. Tím byl dán začátek celotáborové hry, v níž jsme se vydaly na cestu ve šlépějích mladého Harryho. Postupně jsme před Lordem Voldemortem chránily Kámen mudrců, porážely baziliška v tajemné komnatě a zažívaly další dobrodružství inspirovaná Harryho příběhy, která vyvrcholila velkolepým putováním za viteály, Voldemortovými kousky duše, z nichž nejvzdálenější se nacházel až u rozhledny Špulka.

Světem Harryho Pottera byly inspirovány i další aktivity, avšak rozhodně se dění na táboře netočilo jen kolem něj. Především první týden, během kterého padal jeden teplotní rekord za druhým, jsme se chodily často koupat do nedalekých Bílkovic, dále jsme v rámci rukodělných prací malovaly na látkové tašky, pozorovaly západy slunce, nebo pořádaly společenské večery s kytarami a ukulele u táborového ohně. Mimoto skautky – Sovičky vyrazily na celodenní cyklovýlet přes Jemniště k Blaníku a na dvoudenní puťák „rovnou za nosem“ bez přesně naplánované trasy.

Jako další zajímavost lze zmínit, že u slibového ohně jsme do naší skautské rodiny přivítaly celkem 11 slibujících, nejvyšší počet za uplynulá léta. Z družiny světlušek Sasanek se stala družina skautská, ze Soviček se stala družina rangers a tři činovnice úspěšně splnily obávanou zkoušku Tří orlích per, jenž obnáší nejprve 24 hodin mlčení, posléze 24 hodin hladovky a nakonec 24 hodin samotky strávené na doslech píšťalky od tábora. I letos se tedy tábor vydařil a všechny se již těšíme na příští léto.

Celou fotogalerii naleznete ZDE.

Bubla

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.