1. a 7. oddíl skautů a skautek
Benešov u Prahy

O nás

1. chlapecký oddíl Benešov    Náš oddíl vznikl v roce 1914 zásluhou profesora tělesné výchovy na zdejším gymnáziu, kterého zaujala přednáška A. B. Svojsíka a uskutečnil tak první tábor ještě před vypuknutím první světové války. Po zákazech funkce naší organizace v minulém století byl junák opět obnoven v roce 1990 a funguje dodnes.
   Dnes má náš oddíl čtyři družiny, a to družinu vlčat - Mustangové, skautů - Rysové, Jestřábi a družinu rádců a vůdců - Medvědi. Přes rok se pravidelně všichni členové scházejí každý týden na schůzkách, kde starší tvoří program pro ty mladší. V létě společně jezdíme na tábor pod indiánské tee - pee a se staršími členy na mezinárodní setkání do zahraničí a putovní tábory jak v České republice, tak i v okolních zemí.
 
 
7. dívčí oddíl Benešov    V našem oddíle budou letos fungovat 4 družiny: světlušky, 2 družiny skautek a družina rangers. Jednou týdně se na hodinu a půl scházíme v klubovně, kde hrajeme nejrůznější hry, děláme rukodělné práce, učíme se skautským dovednostem a hodně si povídáme o všem důležitém. Kromě schůzek chodíme také na výpravy. Mezi naše tradiční akce patří například turnaj v ufobale, podzimní výpravy do Měsíčního údolí, Praha plná strašidel nebo účast na skautských závodech. Každé léto jezdíme na 14 dní na tábor, kde bydlíme v podsadových stanech. Každý tábor je nějak tématicky zaměřený. V minulých letech jsme ztroskotaly na pustém ostrově, vypravily se do pravěku, středověku, na divoký západ nebo do říše Inků. Starší děvčata mají možnost účastnit se různě zaměřených táborů po celé republice nebo i některých mezinárodních akcí.
 
Kde nás najdete? Klubovnu (prosklená budova - mapa) máme za ZŠ Dukelskou u bývalého skatové hřiště, místo něhož dnes stojí nová kontejnerová MŠ. Na vývěsce u obchodního domu Hvězda pravidelně informujeme o naší činnosti. Napsat nám můžete na střediskovou e-mailovou adresu: info@junakbenesov.cz
 
Rekonstrukce klubovny Projekt na rekonstrukci klubovny
Město Benešov nechalo vypracovat nákladný projekt na rekonstrukci klubovny, který zpracoval pan projektant Ing. Milan Mlada. Jak by měla naše klubovna v budoucnu vypadat si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu, případně v kompletní příloze Zpravodaje města Benešova na stranách 7 a 8. O projektu si pak můžete přečíst ve Zpravodaji města Benešova na straně 18. Věříme, že se nové klubovny brzy dočkáme a moc se na ni těšíme.

Rekonstrukce klubovny jako poslední etapa rekonstrukce ZŠ Dukelská a jejího okolí
Ve Zpravodaji se na stranách 4 a 5 v září 2015 objevila, v souvislosti s rekonstrukcí vstupu do ZŠ Dukelská, další zmínka o rekonstrukci klubovny. V listopadu pak byla vybourána původní prosklená stěna a byla nahrazena stěnou zděnou, která byla osazena čtyřmi okny. V blízké budoucnosti máme od města přislíbenou i novou fasádu. Dále plánujeme rozdělení celého interiéru na 3 menší místnosti, o financování zatím není jasno. Není to sice rekonstrukce ve stylu projektu prezentovaného v roce 2013, nicméně jsme rádi i za tyto stavební úpravy.
© Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.