Oslava svátku Dne sesterství

Poslední únorovou neděli se jako každý rok sešel dívčí oddíl ku příležitosti oslavy Dne sesterství. Jde o mezinárodní skautský svátek, který si připomínají především skautky a který je stanoven na den narozenin zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho ženy Olave. Každoročně je také vyhlášeno téma, kterým se tento den skautky zabývají. Letos to bylo „Vedení: 110 let dobrodružství“.

Před 110 lety přišly dívky s tím, že by chtěly také skautovat, ale čekalo je ještě hodně snažení a boje proti předsudkům, protože Baden-Powell zakládal organizaci pro chlapce a zapojení dívek se mu zprvu moc nezdálo. Nakonec se však tohoto úkolu zhostila jeho sestra a později i jeho žena a dívčí skauting začal nabývat na síle a významu. Z této doby možná pochází tradice, které se veřejnost občas diví, že některé oddíly fungují dodnes odděleně, chlapci a dívky. A tak jsme se v různých aktivitách přesouvaly do minulosti, ale přemýšlely i o tom, jak dívčí skauting funguje dnes, jaká je naše úloha ve světě, jaké schopnosti a dovednosti při cestě naším skautským životem potřebujeme a kudy se chceme ubírat nadále.

Soustředily jsme se i na téma „vedení“. Skauting je specifický tím, že k vedení jsou děti vychovávány odmala, samozřejmě nenásilně pomocí
her a drobných aktivit, kdy se i ti nejmenší učí vést své kamarády. Děti spolupracují v malých skupinách často jen za nenápadného dozoru starších, čímž se učí vést samy sebe, učit se od sebe navzájem, pomáhat si a budovat si v sobě schopnost být druhým vzorem a pomocnou rukou. A každý má pak možnost se ve vedení realizovat i ve starším věku, pokud se k tomu cítí být povolán. Kdo se na toto necítí, stejně musí vést v životě sám sebe a umět dobře volit ty správné cesty, proto se kompetence k vedení hodí rozhodně každému. 🙂

Na část dne jsme vyrazily i ven a počasí nám přálo, mnohokrát jsme i odkládaly bundy. Myslím, že jsme si celý den společně užily a už se těšíme na jaro, jak začneme vyrážet na celé víkendy!

Strunka

Tento záznam byl publikován v Kronika . Uložit odkaz do záložek.