Rekapitulace schůzky k táboru 1. oddílu

Vzhledem k tomu, že se schůzky rodičů nemohli zúčastnit všichni, dovolím si krátce zrekapitulovat hlavní body. Došlo k malým doplňkům vůči řečenému na schůzce, prosím proto tedy o znovupřečtení těchto řádků. Jsou zde i potřebné dokumenty ke stažení (anamnéza – nutno vyplnit a vzít s sebou na přijímací místo; bezinfekčnost – jen k nahlédnutí, k vyplnění bude na přijímacím místě; seznam věcí na tábor – v případě nejasností kontaktujte rádce nebo vedení tábora).

 • na tábor se letos nejede na kolech (ani se neberou s sebou)
 • sraz je dle harmonogramu časů (viz níže) v sobotu 4.7.2020 – platí, že mladší přijíždí vždy se starším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem) – na návsi v Bílkovicích (směrem k fotbalovému hřišti)
 • na příjem dětí je třeba mít s sebou anamnézu, originál přihlášky (kdo ji posílal mailem), KOPII platného lékařského posudku ke způsobilosti účasti na táboře (může být i loňský) a KOPII kartičky VZP (těch, od kterých nemáme) – na přijímacím místě není možné kopírovat, proto je nutné mít rovnou kopie
 • při příjmu dětí budou kontrolovány veškeré dokumenty (při chybějícím dokumentu dítě nebude moct být přijato na tábor) a dětem bude měřena teplota – při nadměrně zvýšené teplotě dítě nebude moct být přijato na tábor
 • odjezd z tábora bude v sobotu 18.7.2020 dle časového harmonogramu (viz. níže) ze stejného místa, kde dojde k předání dětí i zavazadel – platí, že starší odjíždí vždy s mladším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem)
 • VEŠKERÉ PŘEDÁVÁNÍ PŘI PŘÍJEZDU A PŘI ODJEZDU BUDE PROBÍHAT V ROUŠKÁCH!
 • během tábora je nutné, aby jeden z rodičů či pověřená osoba, byl v případě potřeby schopen vyzvednout dítě z tábora (dostupnost celé dva týdny)
 • s sebou vlastní svačiny a oběd na příjezdový den (večeře je společná)
 • roušky 5 ks/dítě + uzavíratelný pytlík (nadepsaný „POUŽITÉ“)
 • veškerou elektroniku nechat doma (mobily, tablety, powerbanky, MP3,…)

Harmonogram časů při příjezdu (4.7.2020) – v závorce jsou rádci družin

 • 9.00 – Jestřábi (Masák)
 • 9.45 – Rysové (Miki)
 • 10.30 – Zelená (Šakal) a Červená (Jezevec) šestka
 • 11.30 – Modrá šestka (Hipík)

Harmonogram časů při odjezdu (18.7.2020)

 • 9.00 – Modrá šestka
 • 9.45 – Zelená a Červená šestka
 • 10.45 – Rysové
 • 11.30 – Jestřábi

Ke stažení:

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.