Tábor 1. oddílu skautů vzhledem k událostem v rámci pandemie COVID – 19

V úterý 14. 4. 2020 zasedla oddílová rada (OdR) 1. oddílu skautů v Benešově. Předmětem jednání bylo uskutečnění tábora, který má proběhnout v termínu od 4. – 18. 7. 2020. OdR se na základě všech okolností shodla, že konání tábora je naší prioritou. Přípravy programu a veškerých ostatních záležitostí probíhají jako v minulých letech v nepozměněném režimu. V našem zájmu je tábor uskutečnit, pokud bude možné splnit stanovené podmínky a nebude ohroženo zdraví účastníků.

V momentální době však čekáme na vyjádření Vlády ČR, kdy a za jakých podmínek bude možné tábory uskutečňovat. Současně jsme také vázáni na pokyny náčelnictva Junáka, které musí obnovit naší činnost, která je momentálně pozastavena. Vedení našeho oddílu neustále sleduje danou situaci a bude se snažit podat vyjádření o konání tábora, jakmile to bude možné. Prosíme o schovívavost a trpělivost při čekání. Momentální události nejsou jednoduché pro nikoho v naší společnosti a ani pro nás.

V současné době bylo pozastaveno přihlašování účastníků, jehož termín vypršel 31. 3. 2020, jak již bylo avizováno v aktualitách na našich internetových stránkách 28. 1. 2020. V následujícím čase budou všichni přihlášení kontaktováni rádci družin, kteří si budou ověřovat, zda stále počítáte s táborem, abychom měli aktuální přehled o počtech dětí. Zároveň se nemusíte obávat, když se rozhodnete, že se tábora nezúčastníte. Tuto skutečnost chápeme a vámi zaplacený poplatek vám vrátíme.   

Doufáme, že chápete naší situaci a společně vyčkáte, až budeme vědět víc.  

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.