1. a 7. oddíl skautů a skautek
Benešov u Prahy

Zaniklé dívčí držiny

Káňata - družina skautek

Družina skautek ve složení: Didi, Ája, Žužla, Ivka, Terka, Týna, Bubla. Jejich povídání naleznete na samostatné stránce.

Žvejky - družina skautek

Popisu této bývalé družinky je opět věnována samostatná stránka.

© Junák - český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.