Zrušení akcí 1. a 7. oddílu

Na základě momentální situace jsme nuceni zrušit nejbližší akce 1. a 7. oddílu, kterými jsou:

  • Jarněnka pro vlčata a světlušky, která se měla uskutečnit o nadcházejícím víkendu, a o jejímž zrušení jste byli již informováni jednotlivými rádci družin.
  • Den Země, který se měl konat 21. 4. 2020.
  • Voda 2020, která se měla konat v termínu od 30. 4. do 3. 5. 2020.
  • Květinový den, který se měl konat 13. 5. 2020. V průběhu května proběhne pouze on-line kampaň (prodej e-kytiček přes DMS). Pokud to situace umožní, proběhne sbírka (prodej kytiček v ulicích a rozdávání preventivních letáků) v náhradním podzimním termínu ve středu 30. 9. 2020. Více informací o této změně naleznete přímo na webových stránkách sbírky.

Pro oba letošní tábory i nadále platí, že čekáme na vyjádření Vlády ČR, kdy a za jakých podmínek bude možné tábory uskutečňovat. Současně jsme také vázáni na pokyny náčelnictva Junáka, které musí obnovit naší činnost, která je momentálně pozastavena. Vedení oddílů danou situaci pečlivě sleduje a bude se snažit podat vyjádření o konání táborů, jakmile to bude možné.

Děkujeme za pochopení.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.