Rubriky
Historie skautingu v Benešově

Kdo byl Fr. Konáš?

František Konáš. Tak znělo jméno středoškolského profesora působícího na benešovském gymnáziu, který v roce 1912 přinesl myšlenku skautské organizace i do Benešova. Ucelený pohled na jeho životní osudy obsahuje nekrolog uveřejněný ve Výroční zprávě c. k. vyššího jub. gymnasia císaře a krále Františka Josefa I. v Benešově za školní rok 1914-1915, sepsaný Františkem Halaburtem. František Konáš […]

Rubriky
Historie skautingu v Benešově

Skauting v Benešově od roku 1912 po současnost

Počátky skautingu v Benešově Myšlenku skautské organizace přináší do Benešova v roce 1912 středoškolský profesor František Konáš, který je bohužel krátce po začátku války povolán na frontu a tam umírá. V Benešově se po něm vystřídá několik vůdců, ale v roce 1916 skautská činnost zaniká. 1920 – 1940 Po válečných peripetiích roku 1920 se skauting opět […]