O nás

Benešovská „Sedmnáctka“ je označení, které se postupem let vžilo pro dva skautské oddíly působící v Benešově – 1. chlapecký a 7. dívčí oddíl. Oba jsou součástí skautského střediska Fr. Konáše Benešov.

O středisku Fr. Konáše Benešov

Současnost

Oficiální název našeho střediska zní Junák – český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s. Jeho vedoucím je od roku 2015 Tomáš Kurc – Šůgr. Více informací o středisku a dění v něm naleznete na jeho samostatných webových stránkách.

Z historie skautingu v Benešově

Pokud vás více než současnost zajímá historie skautingu v Benešově, informace o ní naleznete v samostatné rubrice.