Klubovna

Kde nás najdete?

Klubovnu (mapa) máme za ZŠ Dukelskou u bývalého skatové hřiště, místo něhož dnes stojí nová kontejnerová MŠ.

Na vývěsce u obchodního domu Billa pravidelně informujeme o naší činnosti.

Napsat nám můžete na střediskovou e-mailovou adresu info@junakbenesov.cz.

Rekonstrukce klubovny

2023 – 2024

Zvelebovat klubovnu máme v úmyslu i v následujícím roce, kdy se na řadu dostane propojení přední a zadní strany klubovny. V místě krčku mezi hlavní částí klubovny a skladem vznikne probouráním zdi průchod do zadní části. Dojde tak k propojení a snadnému přístupu do přístavku se sedlovou střechou. Obě části budou snadno přístupné a nebude třeba obcházet celou budovu při přechodu z jedné budovy do druhé.

2022 – 2023

Během uplynulých let prošlo naším střediskem spoustu členů. Někteří středisko již opustili a někteří v něm postupně dospívají a zapojují se do vedení mladších. Obdobně je to i s rekonstrukcí naší klubovny, do které se v současné době zapojují mladší generace a pokračují tak v práci, kterou začali lidé před nimi. Důkazem je přístavek se sedlovou střechou, který byl v uplynulém roce osazen kamny, opatřen novou malbou. Pro zachování jednotnosti se spodní částí byly štítové strany pobity palubkami. Naše klubovna tak získala další důstojnou místnost pro práci s dětmi.

2018 – 2019

Klubovna je jednou ze základních částí pro fungování našeho hnutí. Naše oddíly se v posledních letech rozšiřují a dobré zázemí je základ práce s mládeží. Této skutečnosti si jsme plně vědomi, a proto se stále snažíme klubovnu zvelebovat. Během roků 2018 – 2019 jsme se opět posunuli dále. Za finanční podpory města Benešov proběhla rekonstrukce vchodové části a členům našeho střediska se podařilo zajistit nový jednotný nábytek do interiéru. V nynější době probíhá jednání s městem o prodloužení nájmu na další roky a možnost oplocení travnaté plochy v okolí klubovny.

2017

Rekonstrukce klubovny je zase o něco dále. Klubovna již dostala novou fasádu, byla jí opravena střecha a také se dočkala nových okapů. Svépomocí jsme pak s finanční podporou města zrealizovali rozdělení klubovny na tři menší části – jednu zcela oddělenou, další dvě přepažené stěnou s otevřenými vstupy, které spojuje vstupní prostor. Část stěn přitom byla obložena palubkami. V současnosti komunikujeme s městem další změny, konkrétně úpravy vstupu a výstavby oplocení. Do interiéru uvažujeme pořízení nového nábytku.

2015

Ve Zpravodaji se na stranách 4 a 5 v září 2015 objevila, v souvislosti s rekonstrukcí vstupu do ZŠ Dukelská, další zmínka o rekonstrukci klubovny. V listopadu pak byla vybourána původní prosklená stěna a byla nahrazena stěnou zděnou, která byla osazena čtyřmi okny. V blízké budoucnosti máme od města přislíbenou i novou fasádu. Dále plánujeme rozdělení celého interiéru na 3 menší místnosti, o financování zatím není jasno. Není to sice rekonstrukce ve stylu projektu prezentovaného v roce 2013, nicméně jsme rádi i za tyto stavební úpravy.

2013

Město Benešov nechalo vypracovat nákladný projekt na rekonstrukci klubovny, který zpracoval pan projektant Ing. Milan Mlada. Jak by měla naše klubovna v budoucnu vypadat si můžete prohlédnout v přiloženém dokumentu, případně v kompletní příloze Zpravodaje města Benešova na stranách 7 a 8. O projektu si pak můžete přečíst ve Zpravodaji města Benešova na straně 18. Věříme, že se nové klubovny brzy dočkáme a moc se na ni těšíme.