Netopýři

“Netopýři drží vždycky spolu,
i když visí hlavou dolů!”

Od září roku 2019 bude se zkušebním provozem na jeden rok fungovat společná družina dívčího a chlapeckého oddílu – koedukovaná družina benjamínků Netopýrů. Družina je určena pro předškolní děti (věk 5 – 6 let) a její maximální kapacita je 10 dětí. Po roce fungování se benjamínci stanou členy družin v dívčím/chlapeckém oddíle, kde s nimi bude dále pracováno. O dalším fungování Netopýrů v roce 2020/2021 rozhodne vedení oddílů spolu s vedením družiny na konci školního roku 2019/2020.

Přihlášky na pozice náhradníků (kapacita družiny byla během týdne obsazena) můžete zasílat na mail uvedený níže. V případě přijetí vás budou rádkyně družiny informovat.

Schůzky:

Každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 v klubovně.

Kontakty na rádce družin:

Eva Hrubá – Evkabenjaminci@junakbenesov.cz
Barbora Macháčková – Bacil
Jitka Měchurová – Jerry
Lenka Vidrnová – Bertík