Medvědi

„O lenosti Medvědi
vůbec nic nevědi.
Brum. Brum. Brum.“

Družina Medvědů byla založena v roce 1990 tehdejšími rádci a vůdci skautských družin Rysů a Jestřábů. Po postupném odchodu členů družina Medvědů v roce 1993 zaniká. Její obnovení se podařilo až v roce 2000, kdy 5 členů (Jezevec, Matěj, Miki, Ploník a Šůgr), tehdy ještě roverů, starajících se o družinové podniky, si přisvojuje název a symboly. Od té doby se sestava drobně měnila, ale stále se dařilo udržovat počet 5 členů. Od července roku 2013 se náš počet po dlouhé době rozrostl. Naše řady posílil Hipík. V dnešní době se na rozšiřování družiny Medvědů neustále pracuje a je doplňována z členů družiny Medvíďat, což napovídá i název této družiny.

Družina Medvědů. Horní řada zleva: Miki, Vojín, Šůgr, Reuters, Hipík (současní členové), Doktor, Vlastík (bývalí členové), dolní řada zleva: Mech (bývalý člen), Jezevec (současný člen).