1. chlapecký oddíl

„Naše barva je zelená,
jasná a plamenná.
Jestřáb ve znaku je dravec,
mohutný a silný lovec.
I rys je náš patron,
našich šelem jediný baron.“

Kontakty na vedení oddílu

Vůdce oddílu Tomáš Strachota – Masák
e-mail: strachota.tomas@junakbenesov.cz
1. zástupce vůdce oddílu Ondřej Dolejš – Švára
e-mail: dolejs.ondrej@junakbenesov.cz
2. zástupce vůdce oddílu Ondřej Dumský – Hipík
e-mail: dumsky.ondrej@junakbenesov.cz

Náš oddíl

Náš oddíl vznikl v roce 1914 zásluhou profesora tělesné výchovy (Františka Konáše) na zdejším gymnáziu, kterého zaujala přednáška A. B. Svojsíka a uskutečnil tak první tábor ještě před vypuknutím první světové války. Po zákazech funkce naší organizace v minulém století byl Junák opět obnoven v roce 1990 a funguje dodnes.

Dnes má náš oddíl pět družin, a to družinu vlčat – Mustangové, skautů – Rysové, Jestřábi, družinu mladších rádců – Medvíďata a družinu starších rádců a vůdců – Medvědi. Přes rok se pravidelně všichni členové scházejí každý týden na schůzkách, kde starší tvoří program pro ty mladší. V létě společně jezdíme na tábor pod indiánské tee – pee, se staršími členy se občas vydáme na mezinárodní setkání do zahraničí a čas od času také podnikneme nějakou putovní akci, a to jak v České republice, tak i v okolních zemích.

Medvědi

Medvíďata

Rysové

Jestřábi

Mustangové

Zaniklé družiny