Zaniklé družiny – 1. oddíl

Ještěři, Kamzíci, Myšáci a Sovy – družiny vlčat

„???“

Družiny vznikly po obnovení činnosti Junáka v roce 1990. Jejich funkce trvala asi do roku 1992. Družiny se postupně rozpadají. Někteří jejich členové odcházejí do starších výchovných kategorií nebo se loučí se skautskou organizací. Zbylí členové přecházejí do dodnes fungující družiny Mustangů.

Bobři – družina vodních skautů

„Bobři pevné hráze staví,
v čisté vodě rádi se plaví.“

Vznikla z bývalého modelářského kroužku. Několik jejich členů funguje asi do roku 1994, pak se postupně rozpadá.