7. dívčí oddíl

Kontakty na vedení oddílu

Vůdkyně oddíluDaniela Dolejšová – Dája
 e-mail: dolejsova.daniela@junakbenesov.cz
Zástupkyně vůdkyně oddíluZuzana Mihaliková – Bubla
 e-mail: mihalikova.zuzka@junakbenesov.cz

Náš oddíl

V našem oddíle letos funguje 8 družin: čtyři družiny světlušek (Sedmikrásky, Pomněnky, Sněženky a Slunečnice), dvě družiny skautek (Sasanky, Fialky) a jedna družina rangers (Sovičky). Od září 2019 také nově koedukovaná družina benjamínků pro děti předškolního věku (Netopýři). Informace o přijímání nových členek do oddílu naleznete zde, nábor dětí do družiny benjamínků Netopýrů je v současné chvíli ukončen, neboť jejich kapacita byla již naplněna.

Jednou týdně se na hodinu a půl scházíme v klubovně, kde hrajeme nejrůznější hry, děláme rukodělné práce, učíme se skautským dovednostem a hodně si povídáme o všem důležitém. Kromě schůzek chodíme také na výpravy. Mezi naše tradiční akce patří například turnaj v ufobale, podzimní výpravy do nejrůznějších koutů České republiky, Benešov plný strašidel nebo účast na skautských závodech. Každé léto jezdíme na 14 dní na tábor, kde bydlíme v podsadových stanech. Každý tábor je nějak tématicky zaměřený. V minulých letech jsme ztroskotaly na pustém ostrově, vypravily se do pravěku, středověku, na divoký západ, do říše Inků, do kouzelného světa Harryho Pottera, nebo naposledy za pomoci olympských bohů a bohyň navracely čest a slávu malé řecké osadě Čengrovkulos nacházející se na úpatí hory Olymp.

Starší děvčata mají možnost účastnit se různě zaměřených táborů po celé republice nebo i některých mezinárodních akcí.

Sovičky

Sasanky

Fialky

Sedmikrásky

Pomněnky

Sněženky

Slunečnice

Netopýři

Zaniklé družiny