Formuláře a dokumenty

Dokumenty k letním táborům

1. chlapecký oddíl7. dívčí oddíl
Vzhledem k množícím se dotazům uveřejňujeme vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře. Samozřejmě každý lékař může mít svůj vlastní formulář. Podle § 10 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je platnost posudku o zdravotní způsobilosti  dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě dva roky od data vystavení, pokud během této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti dítěte. Pro letošní rok požadujeme posudek s co nejnovějším datem, nicméně stěžejní je pro nás rodičem podepsané prohlášení o bezinfekčnosti. Lze tedy, pokud platnost posudku dovolí, použít i posudek z minulého roku. Pokud nám dodáte originál posudku, po skončení tábora jej vracíme a je možné ho použít na dalších školních či mimoškolních akcích.

Přihláška do oddílů, evidenční list

Čengrovka – výpůjční formulář