Rubriky
Aktuality

Systém přijímání členek do 7. dívčího oddílu

Velmi si ceníme vašeho zájmu o náš oddíl, avšak co se náboru nových členek do 7. dívčího oddílu týče, vzhledem k poptávce převyšující naše kapacitní možnosti, jsme již minulý školní rok přistoupily k následujícímu opatření.

Všechny dosud došlé žádosti, ať už prostřednictvím e-mailu, facebookového profilu střediska nebo osobně, vedeme v patrnosti v našem pořadníku. Stejný osud čeká i ty v budoucnu projevené.

Jedním z rozhodujících kritérií pro přijetí je pro nás datum projevení zájmu o vstup do oddílu, avšak není kritériem jediným a tím hlavním. Stěžejní je pro nás také věk dítěte. Výjimečně se může stát, že se v některých již zavedených družinách místo uvolní. Pokud se tak stane, a dítě věkem „pasuje“ k ostatním světluškám/skautkám ve družině, obratem vás kontaktujeme.

Děláme vše, co je v našich silách, abychom vyhověly co největšímu počtu přihlášek. Jen nemůžeme zaručit, že zvládneme pokrýt všechny ještě tento školní rok.

Informace o případné možnosti vstupu do oddílu pro ty, které vedeme v pořadníku, stejně jako informaci o úvodní oddílové schůzce v září pro stávající členky oddílu, na níž se budou domlouvat dny a časy jednotlivých družinových schůzek, budeme rozesílat v nadcházejících dnech.

vedení 7. dívčího oddílu

close