10. 10. 2017

Medvíďata

Medvíďata je družina roverů založená v roce 2015. Zakládajícími a zároveň stávajícími členy jsou Mamut, Masák, Šakal a Šimon.

Naší činností v oddíle je pomoc při vedení družin Mustangů a Jestřábů. Tato družina funguje jako přechodník mezi skautskými družinami Jestřábů a Rysů a družinou vůdců Medvědů, abychom se postupně mohli začlenit do chodu oddílu a vedení.