Rubriky
Aktuality

Shrnující informace pro účastníky výpravy na Intercamp 2022 ve Francii

Program výpravy na IC 2022: Čtvrtek: Sraz v 20:00 u benešovské klubovny (prosíme neparkovat na parkovišti u klubovny, bude zde parkovat autobus!), odjezd v 20:30 od benešovské skautské klubovny do Francie se zastávkou v Praze, kde nabereme další dvě skupiny skautů, se kterými budeme sdílet jeden autobus. Pátek: Ranní příjezd do Alsaska ve Francii, návštěva […]

Rubriky
Aktuality

Informační schůzka pro rodiče k táboru 7. dívčího oddílu Šalvěj

Vážení rodiče, ve čtvrtek dne 2. 6. od 18:00 proběhne ve skautské klubovně v Benešově informační schůzka pro rodiče k letnímu táboru 7. dívčího oddílu Šalvěj. Vřele doporučujeme, aby se schůzky zúčastnily především rodiče nováčků, tedy těch, kteří s námi na táboře ještě nikdy nebyli. Uvítáme však i účast rodičů našich zkušenějších tábornic. Veškeré potřebné […]

Rubriky
Aktuality

Sázava 2022

Informace k akci „Sázava 2022“ pro starší skauty a skautky, rovery a rangers a vedení. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte Dáju (dolejsova.daniela@junakbenesov.cz) či Kubu Š. (skoula.jakub@junakbenesov.cz).

Rubriky
Aktuality

Fialky a Rysové na puťáku (2.-3. 4.)

Místo: Křečovice – Chlum Začátek: v sobotu (2. 4.) sraz v 8:30 u klubovny (v 9:16 odjezd autobusem z autobusového nádraží do Křečovic) Konec: v neděli (3. 4.) v odpoledních hodinách (bude upřesněno) u klubovny S sebou: turistické oblečení na ven dle počasí, oblečení na převlečení, TEPLÉ věci na spaní, spacák, karimatka, kartáček na zuby, […]

Rubriky
Aktuality

Přihlašování na tábor 7. dívčího oddílu Šalvěj spuštěno!

Tábor 7. dívčího oddílu Šalvěj proběhne v termínu od 17. 7. do 30. 7. 2022 na tradičním místě v údolí Čengrovka u Bílkovic. Přihlášku je třeba odevzdat a táborový poplatek (3000 Kč) uhradit nejpozději do 30. 4. 2022 na bankovní účet střediska 2401329324/2010 (FIO). Do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – 7. oddíl, jméno dítěte“ […]

Rubriky
Aktuality

Přehled akcí Netopýrů ve 2. pololetí 2021/22

Rubriky
Aktuality

Přehled akcí 7. oddílu ve 2. pololetí 2021/22

V následujícím pololetí školního roku 2021/22 jsou v 7. oddíle plánovány tyto akce: Bližší informace k akcím budou podány rádkyněmi jednotlivých družin.

Rubriky
Aktuality

Plánované akce 7. oddílu – 2. pololetí 2020/21

Milí rodiče, i když je v tuto chvíli nejisté, že se s dětmi na schůzkách a výpravách začneme znovu potkávat ještě do konce tohoto školního roku, rozhodli jsme se i tak naplánovat termíny akcí na toto pololetí. Jejich konání závisí na aktuální epidemiologické situaci a je také velmi pravděpodobné, že z akcí víkendových se stanou […]

Rubriky
Aktuality

Plánované akce 7. oddílu

Všechny akce prozatím plánujeme uskutečnit, doba je však nejistá a konání všech akcích závisí na aktuálním vývoji epidemiologické situace.  

Rubriky
Aktuality

Registrační poplatky 2020/2021

Vážení rodiče, drazí členové, do konce října, tj. 31. 10. 2020 je třeba uhradit registrační poplatek na školní rok 2020/2021. Výše poplatků: 750 Kč … řádný registrační poplatek, 650 Kč … zlevněný registrační poplatek (přísluší každému členovi, který má v některém z našich oddílů sourozence, který platí řádný poplatek). Registrační poplatky je možné platit na […]