Rubriky
Aktuality

Přehled časů schůzek družin 7. dívčího oddílu ve školním roce 2019/2020

Termíny oddílových schůzek

  • 1. 10. 2019 – úterý
  • 18. 12. 2019 – středa (vánoční schůzka)
  • 4. 2. 2020 – úterý
  • 1. 4. 2020 – středa
  • 2. 6. 2020 – úterý

Koná-li se oddílová schůzka jiný den v týdnu, než schůzka družinová, upřesní rádkyně, zda bude družinová schůzka v tomtéž týdnu zrušena či nikoliv.

Termíny oddílových schůzek se netýkají družiny našich nejmladších Netopýrů. Ti mají v týdnech, ve kterých se konají oddílové schůzky, své každotýdenní družinové schůzky.

close