Rubriky
Aktuality

Rekapitulace schůzky k táboru 1. oddílu

Vzhledem k tomu, že se schůzky rodičů nemohli zúčastnit všichni, dovolím si krátce zrekapitulovat hlavní body. Došlo k malým doplňkům vůči řečenému na schůzce, prosím proto tedy o znovupřečtení těchto řádků. Jsou zde i potřebné dokumenty ke stažení (anamnéza – nutno vyplnit a vzít s sebou na přijímací místo; bezinfekčnost – jen k nahlédnutí, k vyplnění bude na přijímacím místě; seznam věcí na tábor – v případě nejasností kontaktujte rádce nebo vedení tábora).

 • na tábor se letos nejede na kolech (ani se neberou s sebou)
 • sraz je dle harmonogramu časů (viz níže) v neděli 4.7.2021 – platí, že mladší přijíždí vždy se starším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem/vůdcem oddílu) – na parkovišti u fotbalového hřiště v Bílkovicích
 • na příjem dětí je třeba mít s sebou ORIGINÁL anamnézy a přihlášky, KOPII platného lékařského posudku ke způsobilosti účasti na táboře (pokud ještě nemáme – informace u rádce) a KOPII kartičky VZP (těch, od kterých nemáme – informace u rádce) – na přijímacím místě není možné kopírovat, proto je nutné mít rovnou kopie
 • u příjmu dětí je třeba prokázat se negativností na Covid-19, možné jsou tyto způsoby:
  • PCR test (nejvýše 7 dnů předem)
  • antigenní test ve veřejném testovacím místě (nejvýše 72 hodin předem)
  • antigenní samotest při nástupu – umožněn, ale prosíme se mu vyhnout
  • potvrzení nebo čestné prohlášení o antigenním testu ze školy nebo zaměstnání (nejvýše 72 hodin předem)
  • nejdříve 22. den od první dávky dvoudávkového očkování
  • nejdříve 14. den od první dávky jednodávkového očkování
  • nejvýše 180 dnů od laboratorně potvrzené prodělané nákazy
  • V PŘÍPADĚ JAKÉKOLIV VERZE ANTIGENÍHO TESTU JE TŘEBA DÍTĚTI PŘIBALIT ANTIGENNÍ SAMOTEST A PŘEDAT HO ZDRAVOTNÍKOVI
 • při příjmu dětí budou kontrolovány veškeré dokumenty (při chybějícím dokumentu dítě nebude moct být přijato na tábor), na místě se budou podepisovat potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s poskytnutím informací o zdravotním stavu vedení tábora
 • odjezd z tábora bude v sobotu 17.7.2021 dle časového harmonogramu (viz. níže) ze stejného místa, kde dojde k předání dětí i zavazadel – platí, že mladší odjíždí vždy se starším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem/vůdcem oddílu)
 • VEŠKERÉ PŘEDÁVÁNÍ PŘI PŘÍJEZDU A PŘI ODJEZDU BUDE PROBÍHAT V RESPIRÁTORECH!
 • během tábora je nutné, aby jeden z rodičů či pověřená osoba, byl v případě potřeby schopen vyzvednout dítě z tábora (dostupnost celé dva týdny)
 • jídlo s sebou není potřeba, vše je od začátku společné
 • respirátory 3 ks/dítě + uzavíratelný pytlík (nadepsaný „POUŽITÉ“)
 • veškerou elektroniku nechat doma (mobily, tablety, powerbanky, MP3,…)

Harmonogram časů při příjezdu (4.7.2021) – v závorce jsou rádci družin

 • 9.00 – Rysové (Honza)
 • 9.30 – Červená šestka (Jezevec)
 • 10.00 – Modrá (Hipík) a Zelená (Šakal) šestka

Harmonogram časů při odjezdu (17.7.2021)

 • 9.30 – Modrá a Zelená šestka
 • 10.00 – Červená šestka
 • 10.30 – Rysové a Jestřábi

Adresa tábora
Jméno Příjmení
Skautský tábor 1. oddílu Benešov
Divišov 257 26

Souhlas s poskytnutím osobních údajů (GDPR) *