Rubriky
Aktuality

Rekapitulace schůzky k táboru 1. oddílu

Vzhledem k tomu, že se schůzky rodičů nemohli zúčastnit všichni, dovolím si krátce zrekapitulovat hlavní body. Došlo k malým doplňkům vůči řečenému na schůzce, prosím proto tedy o znovu přečtení těchto řádků. Jsou zde i potřebné dokumenty ke stažení (anamnéza – nutno vyplnit a vzít s sebou na přijímací místo – budou zde i anamnézy co jste odevzdali, stačí tedy doplnit některé informace a znovu podepsat; bezinfekčnost – jen k nahlédnutí, k vyplnění bude na přijímacím místě; souhlas rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte; seznam věcí na tábor – v případě nejasností kontaktujte rádce nebo vedení tábora).

 • na tábor se nejede na kolech (ani se neberou s sebou)
 • sraz je dle harmonogramu časů (viz níže) v neděli 3.7.2022 – platí, že mladší přijíždí vždy se starším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem/vůdcem oddílu) – na parkovišti u fotbalového hřiště v Bílkovicích (49.7603614N, 14.8637217E)
 • na příjem dětí je třeba mít s sebou ORIGINÁL anamnézy kdo ještě neodevzdal, ORIGINÁL souhlasu rodičů s poskytováním informací o zdravotním stavu dítěte, KOPII platného lékařského posudku ke způsobilosti účasti na táboře (pokud nemáme – informace u rádce) a KOPII kartičky ZP (pokud nemáme – informace u rádce) – na přijímacím místě není možné kopírovat, proto je nutné mít rovnou kopie
 • při příjmu dětí budou kontrolovány veškeré dokumenty (při chybějícím dokumentu dítě nebude moct být přijato na tábor), na místě se budou podepisovat potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s poskytnutím informací o zdravotním stavu vedení tábora
 • odjezd z tábora bude v sobotu 16.7.2022 dle časového harmonogramu (viz. níže) ze stejného místa, kde dojde k předání dětí i zavazadel – platí, že mladší odjíždí vždy se starším sourozencem (individuální přesuny v rámci časů jsou možné po konzultaci se zdravotníkem/vůdcem oddílu)
 • během tábora je nutné, aby jeden z rodičů či pověřená osoba, byl v případě potřeby schopen vyzvednout dítě z tábora (dostupnost celé dva týdny)
 • jídlo s sebou není potřeba, vše je od začátku společné
 • veškerou elektroniku nechat doma (mobily, tablety, powerbanky, MP3,…)

Harmonogram časů při příjezdu (3.7.2022) – v závorce jsou rádci družin

 • 9.00 – Rysové (Kuba)
 • 9.30 – Červená šestka (Jezevec)
 • 10.00 – Modrá (Hipík) a Zelená (Lázňa) šestka

Harmonogram časů při odjezdu (16.7.2022)

 • 9.30 – Modrá a Zelená šestka
 • 10.00 – Červená šestka
 • 10.30 – Rysové a Jestřábi

Adresa tábora
Jméno Příjmení
Skautský tábor 1. oddílu Benešov
Divišov 257 26

close