Rubriky
Aktuality

1. chlapecký oddíl – shrnutí schůzek s rodiči

Vážení rodiče,

v září proběhly dvě schůzky pro rodiče vlčat a skautů, v jejichž rámci jsme Vám, kromě základů historie skautingu a skautské výchovné metody, představili změny a pravidla, k nimž jsme po diskusích oddílové rady dospěli.

Jako nejdůležitější bod považuji bližší sledování docházky a účasti na schůzkách a akcích a při poklesu pod 70% účasti na schůzkách a pod 50% účasti na akcích nebude Váš syn brán prioritně na tábor. K zavedení nás vedly nejrůznější úvahy, z nichž ta nejdůležitější je, že tábor by měl představovat završení celoroční činnosti a měl by sloužit také jako odměna za snahu a píli přes školní rok. Při větších absencích jsme připraveni vést diskuse ohledně potenciálních problémů.

Věříme, že většinu z vás tato skutečnost nijak neovlivní. Výjimky, např. při dlouhodobé nemoci, jsme samozřejmě připraveni řešit individuálně po dohodě s jednotlivými rádci družin.

Zmíněna také byla celoroční aktivita. Na schůzkách či akcích nelze vše stihnout a například některé body ze stezky nebo odborky je třeba plnit i doma. Prosím, ptejte se dětí podobně jako když přijdou ze školy (avšak prosím ne stylem „jak bylo? – dobrý“), jestli nepotřebují s něčím pomoci, co se právě na schůzkách děje a co dělají, podporujte je v nadstandartní činnost, vrátí se jim to jejich osobním rozvojem, který všechny doplňky oddílové činnosti podporují a podněcují.

V neposlední řadě jsme při schůzkách narazili na veškerou dobrovolnost, na které naše organizace stojí. A ať jsou to členové vyšších organizačních jednotek (středisko, okres, kraj, ústředí) anebo vůdci a rádci oddílu, všichni nad administrací a přípravou programu tráví nemalý čas a při malé účasti je následně škoda akce rušit či omezovat program na úkor kvality a užití si společně stráveného času pro ty, kteří se účastní.  Věnujte proto větší pozornost omlouvání neúčasti, abychom měli další zpětnou vazbu k naší činnosti.  S tím souvisí i možné větší popřemýšlení nad zákazem účasti na schůzce či akci „za trest“, jsme otevřeni konzultaci a najití možného řešení i v těchto situacích.

Zároveň jsme všichni otevřeni jakékoliv zpětné vazbě (ať pozitivní či negativní), tedy pokud byste měli nějaký podnět, neváhejte kontaktovat rádce či vůdce, ať telefonicky, emailem či domluvením osobní schůzky.

Naším cílem je také více zapojit členy docházející na střední školy, což se tedy týká především skautů a roverů. Je třeba si uvědomit, že skauting není tradiční kroužek ani koníček (skauting pracuje s každým po celý život v některé z rolí, které nabízí) a třeba nižší finanční náročnost je poté kompenzována vyšší časovou náročností, a byť nikoho do činnosti nenutíme, je potřeba s tím do budoucna počítat a o skautingu něco vědět (více informací, jak organizace funguje najdete na https://www.skaut.cz/pro-rodice/).

Skauting nám může mnohé dát a je potom na nás, zdali to následně jako starší chceme předat mladším (a nejen těm), což věřím, že bude i nadále prioritou nás všech.

Pokud byste k uvedenému měli nějaké otázky, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za pochopení.

S pozdravem 

za 1. chlapecký oddíl Benešov

Tomáš Strachota – Masák, vůdce oddílu


Vyberte na jaké příspěvky chcete dostávat upozornění (vybírejte jednu možnost):
Souhlas s poskytnutím osobních údajů (GDPR) *