Rubriky
Aktuality

Přihlašování na letní tábor 7. dívčího oddílu spuštěno

Tábor 7. dívčího oddílu proběhne v termínu od 18. 7. do 31. 7. 2021 na tradičním místě v údolí Čengrovka u Bílkovic.

Přihlášku je třeba odevzdat a táborový poplatek (2600 Kč) uhradit nejpozději do 30. 4. 2021 na bankovní účet střediska 2401329324/2010 (FIO). Do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – 7. oddíl, jméno dítěte“ a jako variabilní symbol uveďte číslo „007“.

Přihlášku zasílejte oskenovanou na email vůdkyni tábora, Daniele Dolejšové – Dáje (dolejsova.daniela@junakbenesov.cz). Jakmile to bude možné, bude třeba rovněž odevzdat přihlášku v papírové podobě. Součástí přihlášky je i Dotazník o zdravotním stavu dítěte (tzv. anamnéza), který je třeba odevzdat až při samotném odjezdu na tábor.

Neuhrazení poplatku v termínu bude mít za následek nepřijetí dítěte na tábor. Alternativní datum splatnosti ceny tábora či její rozložení do vícera dílčích poplatků lze domluvit individuálně s vůdkyní tábora.

Na tábor přijímáme pouze účastnice na celé dva týdny, s případným příjezdem/odjezdem maximálně o jeden den později/dříve.

Aby se předešlo případným pozdějším nedorozuměním, zvažte prosím při přihlašování dítěte na tábor informaci, že letošní letní tábor proběhne bez návštěvního dne. 

Přihlášku je již teď možné stáhnout v odkazu pod tímto příspěvkem nebo na našich webových stránkách v sekci Formuláře a dokumenty. V současné době tam naleznete rovněž i vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře. Další dokumenty v sekci přibudou po informační schůzce k táboru pro rodiče účastnic. Tato informační schůzka se uskuteční v klubovně 9. 6. 2021 od 18:00.

close