Rubriky
Aktuality

Přihlašování na tábor 1. oddílu začalo!

Letošní tábor 1. oddílu se uskuteční opět na Čengrovce, tentokrát ale od neděle 4.7.2021 do soboty 17.7.2021. Přihlašování je spuštěno dnešním dnem a končí 31.3.2021. K závaznému přihlášení je nutné splnit tyto podmínky:

  • rádci odevzdat tištěnou nebo oskenovanou přihlášku (se všemi náležitostmi) – při oskenování bude originál vybírán při příjezdu na tábor
  • zaplatit účastnický poplatek v plné výši na bankovní účet střediska (zde prosíme o dodržení postupu zmíněného v přihlášce) – prosíme NEzasílat platbu za více dětí najednou (i když se jedná o sourozence z jednoho oddílu)

Podrobné informace k akci budou poskytnuty na schůzce pro rodiče přibližně v polovině června (o datu konání Vás budeme informovat), která je určená především pro „nováčky“. Dokumenty k táboru budou postupně nahrávány do sekce „Formuláře a dokumenty“, kde naleznete i přihlášku s anamnézou.

Vyberte na jaké příspěvky chcete dostávat upozornění (vybírejte jednu možnost):
Souhlas s poskytnutím osobních údajů (GDPR) *