Rubriky
Aktuality

Přihlašování na tábor 7. dívčího oddílu Šalvěj spuštěno!

Tábor 7. dívčího oddílu Šalvěj proběhne v termínu od 17. 7. do 30. 7. 2022 na tradičním místě v údolí Čengrovka u Bílkovic.

Přihlášku je třeba odevzdat a táborový poplatek (3000 Kč) uhradit nejpozději do 30. 4. 2022 na bankovní účet střediska 2401329324/2010 (FIO). Do zprávy pro příjemce uveďte „TÁBOR – 7. oddíl, jméno dítěte“ a jako variabilní symbol uveďte číslo “21107”. Prosíme nezasílejte platbu za více dětí najednou (i když se jedná o sourozence z jednoho oddílu).

Vyplněnou tištěnou přihlášku odevzdávejte rádkyni družiny. Součástí přihlášky je i “Dotazník o zdravotním stavu dítěte (anamnéza)”, který je třeba odevzdat až při samotném odjezdu na tábor.

Neuhrazení poplatku v termínu bude mít za následek nepřijetí dítěte na tábor. Alternativní datum splatnosti ceny tábora či její rozložení do vícera dílčích poplatků lze domluvit individuálně s vůdkyní tábora.

Na tábor přijímáme pouze účastnice na celé dva týdny, s případným příjezdem/odjezdem maximálně o jeden den později/dříve. Přihlášku by měli děti v následujících dnech obdržet na schůzkách, případně je již teď možné ji stáhnout v sekci Formuláře a dokumenty. V současné době tam naleznete rovněž i vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte od lékaře. Další dokumenty v sekci přibydou po informační schůzce k táboru pro rodiče účastnic. Tato informační schůzka se uskuteční v klubovně  2. 6. 2022 (čtvrtek) od 18:00. Doporučujeme se zúčastnit především rodičům našich táborových nováčků.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů (GDPR) *