Rubriky
Aktuality

Registrační poplatky 2021/2022

Vážení rodiče, drazí členové,

do konce října, tj. 31. 10. 2021 je třeba uhradit registrační poplatek na školní rok 2021/2022. Výše řádného registračního poplatku je od tohoto roku jednotná pro všechny členy, a to 1000 Kč.

Důvodů k navýšení poplatku oproti minulým letům je hned několik. K těm hlavním patří údržba, obnova a rozšíření táborového vybavení a vybavení oddílů, ke kterému nás vede narůstající členská základna. Dalším důvodem je zvyšování odvodů vyšším organizačním jednotkám. I nadále však zůstává součástí registračního poplatku to, na co jste byli zvyklí dříve, tedy např. pojištění či skautský časopis.

Prosíme o to, abyste platbu registračního poplatku provedli na bankovní účet střediska číslo 2401329324/2010, vedený u FIO banky. 

Jako variabilní symbol uveďte následující:

OddílDružinaVariabilní symbol
1. chlapecký oddílRysové211010013
Mustangové – modrá šestka211010015
Mustangové – zelená šestka211010016
Mustangové – červená šestka211010017
OddílDružinaVariabilní symbol
7. dívčí oddílSasanky211010072
Fialky211010073
Sedmikrásky211010074
Pomněnky211010075
Sněženky211010077
Slunečnice211010078
Netopýři211010079

Do poznámky k platbě prosím dále uveďte jméno a příjmení člena, za kterého poplatek platíte. 

V případě sourozenců prosíme o platbu za každého zvlášť (i v případě, že jsou z jednoho oddílu).

Vzhledem k navýšení poplatku zůstává i nadále možnost rozložení poplatku na splátky. Taková možnost není automatická, povoluje se na žádost dotyčného člena/jeho zákonného zástupce. V případě rozložení poplatku na splátky je část splatná v září, zbytek v lednu dalšího roku. Bližší informace (např. rozložení částek) dodáme v případě potřeby.

Děkujeme. 

***

Registrace pod drobnohledem, aneb Co nás ke zvýšení registračních poplatků vedlo?

Předně bychom chtěli říci, že Junák – český skaut je nezisková organizace fungující na dobrovolnickém principu. Na rozdíl od většiny zájmových kroužků, všichni naši rádci družin, vůdci oddílů i členové vedení střediska veškerou činnost vykonávají ve svém volném čase a nejsou za ni nijak odměňováni.

I tak máme jako organizace výdaje, se kterými musíme počítat. 

Část registračního poplatku jde na (pozvolna se zvyšující) odvody vyšším organizačním jednotkám Junáka na zajištění nákladů na svůj provoz organizace. Z nich je hrazen např. provoz kanceláře Junáka, pojištění našich členů či skautské časopisy, které vám pravidelně chodí do schránek.

Zbylá část registračního poplatku zůstává našemu středisku a oddílům. Část je dána k dispozici oddílům na jejich provozní výdaje, zbytek pokrývá náklady střediska. Ty tvoří z největší části výdaje za údržbu či obnovu hmotného majetku (téměř výhradně se jedná o táborový inventář, případně o větší kancelářskou techniku – na tyto náklady čerpáme ve velké míře dotace, min. 30 % výdajů však musí tvořit vlastní podíl), dále výdaje za kancelářské potřeby, krojové doplňky (např. šátky či slibové odznaky, které jsou pro členy zdarma), stezky (rovněž zdarma) a další drobnosti. Nezanedbatelnou položku tvoří také náklady na vzdělávání našich rádců a vůdců a získávání potřebné kvalifikace k tomu, abychom mohli ve skautských oddílech v rámci Junáka s dětmi i nadále pracovat. Zbytek financí míří do rezervy střediska.

Veškeré údaje o hospodaření střediska jsou dále k dispozici veřejně ve výročních zprávách střediska, případně Junáka – Českého skauta.

close