Rubriky
Aktuality

Registrační poplatky 2018/2019

Vážení rodiče, drazí členové,
od nového skautského (školního) roku se naše středisko rozhodlo přistoupit ke změnám v platbě registračních poplatků.
První změnou je navýšení registračních poplatků. Důvodů k navýšení je hned několik. K těm hlavním patří údržba, obnova a rozšíření táborového vybavení a vybavení oddílů, ke kterému nás vede narůstající členská základna. Dalším důvodem je vytvoření finanční rezervy střediska pro případ neočekávaných výdajů. I nadále zůstává součástí poplatku to, na co jste byli zvyklí dříve, tedy např. pojištění či skautský časopis.

Výše poplatků:
750 Kč … řádný registrační poplatek
650 Kč … zlevněný registrační poplatek (přísluší každému členovi, který má v některém našem oddíle sourozence, který platí řádný poplatek)

Druhou změnou v registračních poplatcích je období placení. Registrační poplatky jsou nově splatné na konci září.

Vzhledem k navýšení poplatků ustanovila také středisková rada možnost rozložení poplatku na splátky. Taková možnost není automatická, povoluje se na žádost dotyčného člena/jeho zákonného zástupce. V případě rozložení poplatku na splátky je část splatná v září, zbytek v lednu dalšího roku. Bližší informace (např. rozložení částek) dodáme v případě potřeby.

Registrační poplatky je možné platit na bankovní účet střediska číslo 2401329324/2010, vedený u FIO banky. Do poznámky prosím uveďte text „Registrace 2018/19“, číslo oddílu a dále celé jméno (tedy jméno i příjmení) člena, za kterého poplatek platíte. Platba v hotovosti je možná pouze po předchozí domluvě.

Děkujeme.

close